technické posudky o příčinách silničních nehod s podporou programu PC-Crash; nejčastější problémy analýzy nehod, k jejichž řešení jsou znalci přibíráni.
zjišťování rychlosti vozidel (výchozí rychlost před nehodou, rychlost nárazová apod.)
zjišťování místa a času reakce účastníků a situace v tomto okamžiku
určení příčné a podélné polohy místa střetu a způsob střetu vozidel
zjišťování polohy osádky ve vozidle (zejména, kdo vozidlo řídil v okamžiku nehody)
rozbor technické přiměřenosti rychlosti jízdy
stanovení možnosti odvrácení střetu
technická závada na vozidle
rozbor specifických problémů (dohlednost za snížené viditelnosti, přednost v jízdě apod.)

Obrazovka programu PC CRASH
technické posudky o cenách motorových vozidel, strojů a zařízení (stanovení ceny vozidel, strojů a zařízení pro nepeněžité vklady do podnikání, při dědickém řízení atd.)
technické posudky o technickém stavu motorových vozidel, strojů a zařízení, autoopravárenství
technické posudky o oprávněnosti pojistného plnění při pojistné události z provozu motorových vozidel

Optátova 874/46a, 637 00 Brno
GSM: +420 603 715 653, e-mail: ales.vemola@centrum.cz