absolvent VUT v Brně, Fakulta strojní, obor Dopravní stroje a manipulační technika (motorová vozidla)
   absolvent postgraduálního studia technické znalectví na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně v oboru doprava, technické posudky o příčinách silničních nehod, ekonomika, ceny a odhady motorových vozidel, strojírenství, autoopravárenství a technický stav motorových vozidel
jmenován znalcem ve výše uvedených oborech Krajským soudem v Brně ze dne 17.11.1987, čj. Spr. 5000/87
rozšíření znaleckého oprávnění v oboru ekonomika na odvětví ceny a odhady strojů a výrobních zařízení, manipulační, zemědělské a lesnické techniky ze dne 19.07.2006,
čj. Spr. 389/2006
od roku 1978 praktická činnost v autoopravárenství
10 let pedagogické praxe v odborném školství, z toho 5 let na Integrované střední škole automobilní v Brně, autor učebních textů Diagnostická zařízení
od roku 1998 odborný pracovník
Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
absolvent doktorského studijního programu v oboru
Soudní inženýrství na FSI a ÚSI VUT v Brně
duben 2010 jmenován docentem v oboru Soudní inženýrství

Ing. Aleš Vémola, Ph.D.: Diagnostika automobilů I,II,
nakladatelství Littera, Brno 2006, ISBN 80-85763-31-1
Diagnostika I, II

Optátova 874/46a, 637 00 Brno
GSM: +420 603 715 653, e-mail: ales.vemola@centrum.cz